Loading...

  

Description

Aici vă înscrieți (rămâneți înscriși) doar persoanele care sunt parte a grupării religioase Biserica Protestanta Evanghelica respectiv a Asociației Religioase CONVENȚIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ-METODISTĂ-LUTHERANĂ având CIF 16759059. Înscriindu-vă în acest grup declarați public apartenența la această biserică și deveniți membrii, iar noi vă dorim o viață cu binecuvântarea Domnului !

Fiți Binecuvântați !

temeiul legii: art. 5 si 6 legea 489/2006

bisericaevanghelica.ro


Duminica de la ora 11:00 - 11:45 România , ora 10:00-10:45 Austria, Ungaria, Germania, Belgia, Franța, ora 9:00-9:45 Anglia, Irlanda suntem online pe Google Meet 

https://meet.google.com/atk-nnob-rxy

sau WhatsApp (link pentru memebrii din Comunitate)

https://chat.whatsapp.com/Ik9054jRnxPHHR4g9iqj8V


Postul de RADIO ONLINE al bisericii noastre

http://radio.bisericaevanghelica.eu/
Content Newsfeed

The content is visible only to members of the group logged into the network

Newsfeed

 • Zusa Adelina
  Zusa Adelina posted a forum topic
  Despre dans
  Am citit mai multe mesaje care emană din partea altor biserici care sunt oarecum în comuniune cu noi. Aceste mesaje publice au o concluzie comună și a...
   Discuss 
  Jun 20
  0
 • Marius Leontiuc
  la ora 11 România vom avea slujbă Parohia 2 Timișoara on-line . Parohia 1 Timișoara nu se întâlnește în plen . Vă rog să aveți un pahar cu must/vin și o bucată de pâine pentru sfânta Euharistie - Cina Domnului.
  Jun 16
  0 0
 • Marius Leontiuc
  Marius Leontiuc uploaded 1 new photo to Newsfeed Photos album
  Mulțumesc pentru suportul în rugăciune, examenul de practică a fost un succes
  Status last edited May 30 (History)
  May 30
  0 0
 • Zusa Adelina
  Zusa Adelina uploaded 1 new photo to Newsfeed Photos album
  Am impresia că cineva care nu are ce căuta în ceea ce facem noi, urmărește zilnic tot ce postăm pe acest grup. Am putea să-l facem să nu mai fie public? De ce să fim urmăriți la fiecare mișcare? Sau cel puțin conținutul, numărul de members... e o propunere
  May 28
  1 0
  TOTH IUDITHA EDITH
  May 30
  Nu suntem urmăriți la fiecare pas pentru că nu este public fiecare pas al nostru. Acest grup este o formă de comunicare a noastră interioară și exterioară. Grupurile de Whatsapp sunt mult mai intime. E mult mai util acest newsfeed spre deosebire de site care e greu de manevrat. A încercat Marius să ne inițieze dar vedem că nu reușim.
  Nu suntem urmăriți la fiecare pas pentru că nu este public fiecare pas al nostru. Acest grup este o formă de comunicare a noastră interioară și exterioară. ...See more
  0 0 0
  You need to sign in to comment
 • Marius Leontiuc
  Duminica Sfintei Treimi s-a desfășurat prin Parohia nr. 2 Timișoara în Liturghia Scurtă. Txtul biblic Fapte cap. 1:37-47 Cei dintâi creştini
  37După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”
  38„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.
  39Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.”
  40Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.”
  41Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.
  42Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.
  43Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.
  44Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte.
  45Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia.
  46Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă.
  47Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.
  Duminica Sfintei Treimi s-a desfășurat prin Parohia nr. 2 Timișoara în Liturghia Scurtă. Txtul biblic Fapte cap. 1:37-47 Cei dintâi creştini
  37După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”
  38„Pocăiţi...See more
  May 26
  0 0
 • TOTH IUDITHA EDITH
  Duminică comunitatea Biserica Lutherană Liberă - A.L.K. nu vom ține slujba în plen la Timișoara, ne vom întâlni în plen la Timișoara din nou la data de 16 Iunie 2024. Din păcate nu pot fi prezentă decât după 15 iunie 2024. Cei care nu sunteți în deplasare recomand conectarea la slujba on-line susținută de comunitatea BISERICA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ Parohia Timișoara 2 pe canalul Google Meet sau Whatsapp. Avem aici pe pagină și link de conectare la acel grup.Duminică comunitatea Biserica Lutherană Liberă - A.L.K. nu vom ține slujba în plen la Timișoara, ne vom întâlni în plen la Timișoara din nou la data de 16 Iunie 2024. Din păcate nu pot fi prezentă decât după 15 iunie 2024. Cei care nu sunteți în deplasare recomand conectarea la slujba on-line susțin...See more
  May 23
  0 0
 • Marius Leontiuc
  Liturghia de Rusalii desfășurată în cadrul Parohiei 2 Timișoara a avut ca text biblic Faptele Apostolilor cap.2
  Coborârea Duhului Sfânt
  1În Ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.
  2Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei.
  3Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.
  4Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.
  5Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer.
  6Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui.
  7Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii: „Toţi aceştia care vorbesc nu sunt galileeni?
  8Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut?
  9Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia,
  10Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirene, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi,
  11cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!”
  12Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă şi ziceau unii către alţii: „Ce vrea să zică aceasta?”
  13Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini de must!”
  14Atunci, Petru s-a sculat în picioare cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis: „Bărbaţi iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele!
  15Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi.
  16Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel:
  17‘În zilele de pe urmă’, zice Dumnezeu, ‘voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii şi bătrânii voştri vor visa visuri!
  18Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi vor proroci.
  19Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum;
  20soarele se va preface în întuneric, şi luna, în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită.
  21Atunci, oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.’
  Cuvântarea lui Petru
  22Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi,
  23pe Omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege.
  24Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea.
  25Căci David zice despre El:‘Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin.
  26De aceea, mi se bucură inima şi mi se veseleşte limba; chiar şi trupul mi se va odihni în nădejde,
  27căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor şi nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.
  28Mi-ai făcut cunoscute căile vieţii şi mă vei umple de bucurie cu starea Ta de faţă.’
  29Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit şi a fost îngropat, şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi.
  30Fiindcă David era proroc şi ştia că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmaşii săi pe scaunul lui de domnie,
  31despre învierea lui Hristos a prorocit şi a vorbit el, când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor şi trupul lui nu va vedea putrezirea.
  32Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui.
  33Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.
  34Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: ‘Domnul a zis Domnului meu: «Şezi la dreapta Mea
  35până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.»’
  36Să ştie bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.”
  Cei dintâi creştini
  37După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”
  38„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.
  39Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.”
  40Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.”
  41Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.
  42Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.
  43Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.
  44Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte.
  45Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia.
  46Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă.
  47Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.
  Liturghia de Rusalii desfășurată în cadrul Parohiei 2 Timișoara a avut ca text biblic Faptele Apostolilor cap.2
  Coborârea Duhului Sfânt
  1În Ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.
  2Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată ...See more
  May 19
  0 0
 • Ciocu Ciprian
  Ciocu Ciprian just joined this group
  May 18
  0 0
 • Ciocu Ciprian
  Ciocu Ciprian joined group
  Comunitatea online Biserica Protestantă Evanghelică
  Comunitatea online Biserica Protestantă Evanghelică
  Aici vă înscrieți (rămâneți înscriși) doar persoanele care sunt parte a grupării religioase Biserica Protestanta Evanghelica respectiv a Asociației Re...
 • Jula Enoh
  Jula Enoh just joined this group
  May 17
  0 0
 • Carmen U
  Carmen U just joined this group
  May 17
  0 0
 • Adina Tut
  Să știți că avem grup noi, „ăia necăsătoriții bisericii”, dar aștept și pastorii să se înscrie să ne dea sfaturi, să avem o întâlnire de tineret permanentă și on-line https://www.newsnet.ro/...-c%C4%83s%C4%83torie
  Status last edited May 17 (History)
  Să știți că avem grup noi, „ăia necăsătoriții bisericii”, dar aștept și pastorii să se înscrie să ne dea sfaturi, să avem o întâlnire de tineret permanentă și on-line See more
  Tineri creștini singuri în căutare de relație de căsătorie | NEWSNE...
  Tineri creștini singuri în căutare de relație de căsătorie | NEWSNE...
  Un grup pentru cei care își doresc să se căsătorească și nu au un partener sau parteneră, doar pentru formare de cupluri hetero.<p style="m...
  May 16
  1 0
  TOTH IUDITHA EDITH
  May 17
  problema este următoarea: Grupul se numește „tineri creștini...”. Se referă la necăsătoriți dar numai tineri, eu sunt tânără dar de mai multă vreme .
  0 0 0
  You need to sign in to comment
 • Marius Leontiuc
  În luna August cel târziu începutul Septembrie vă anunț că vom avea Adunare Generală vom reforma conducerea noastră. Să ne rugăm pentru acest lucru.

  Ne rugăm și pentru zilele acestea. Până în 25 se depun declarațiile fiscale și vom avea un buget în Iulie sau cel târziu August. Avem nevoie de inspirație pentru a lua decizii corecte în a salariza. Biserica nu este corporație. Într-o corporație se caută oportunități și se pleacă de acolo pentru alte oportunități. Loialitatea față de doctrină și biserică vor prevala în decizia de a salariza un pastor/pastori și alți misionari, dacă acest lucru va fi posibil. Cu certitudine însă eu doresc ca să putem să ne susținem studenții. Nu e interes personal, eu cam finalizez, dar pentru studenții din biserică care au taxe doresc ca bugetul, dacă va exista, să-i ajute. Pentru aceasta este nevoie de rugăciune.

  Urmează și o perioadă de negocieri. După absorția BLL (Biserica Lutherană Liberă) o comunitate mică dar energică, doresc să începem să discutăm despre fuziune în latura de biserică iar nu a fundației efective, cu gruparea ce activează în Misiunea Protestantă Kvasizabandu de la Voiteg condusă de pastorul lutheran Koller. Este o comunitate foarte puternică, mare de peste 120 de persoane și împreună dacă vom ajunge la consens, păstrând numele nostru vom fi și mai puternici.
  În luna August cel târziu începutul Septembrie vă anunț că vom avea Adunare Generală vom reforma conducerea noastră. Să ne rugăm pentru acest lucru.

  Ne rugăm și pentru zilele acestea. Până în 25 se depun declarațiile fiscale și vom avea un buget în Iulie sau cel târziu August. Avem ne...See more
  May 15
  0 1
  Adina Tut likes this
 • Antanasia Ganea
  Antanasia Ganea just joined this group
  May 15
  0 1
  Adina Tut likes this
 • Maria Mo.
  Maria Mo. just joined this group
  May 15
  0 0
 • Marius Leontiuc
  Cei care dorim să aflăm mai multe despre teologia lui Luther, avem un grup special de studiu unde frecvent vom publica informații

  https://www.newsnet.ro/...un-luther-falsificat
  Cei care dorim să aflăm mai multe despre teologia lui Luther, avem un grup special de studiu unde frecvent vom publica informații

  https...See more
  Adevăratul Luther istoric versus un Luther falsificat | NEWSNET Chr...
  Adevăratul Luther istoric versus un Luther falsificat | NEWSNET Chr...
  Un curs în care vom analiza toate scrierile semnate sau atribuite lui Luther, vom învăța care sunt perspectivele și viziunile bisericilor denumite ...
  May 15
  0 0
 • Marius Leontiuc
  Marius Leontiuc uploaded 1 new photo to Newsfeed Photos album
  Vă aduc salutul Bisericii Baptiste din orașul Deta unde la sfârșitul săptămânii trecute am slujit Domnului și fraților prin predicare. Este un moment bun, observăm că bisericile Protestante Evanghelice sunt în comuniune cu Alianța Evanghelică și mai mult sunt privite ca biserici surori
  May 14
  0 0
 • Tamas Maria
  Tamas Maria just joined this group
  May 14
  0 0
 • Narcisa Zmer
  Narcisa Zmer uploaded 1 new photo to Newsfeed Photos album
  Neapărat trebuie găsită o soluție pentru o parohie activă la Satu Mare, avem nevoie de slujbe și în Satu Mare
  May 13
  1 0
  Tamas Maria
  May 14
  Și cea de la Oradea, mai des măcar 2 ori pe lună. Iubesc pe pastor și familia lui și tot ce face
  0 0 0
  Edited May 14 Show edit history
  You need to sign in to comment
 • Alessia Tifrac
  Alessia Tifrac just joined this group
  May 12
  0 0

The Wall

You need to sign in to comment
No comments

No images added

Advertisement

advertisement
Goal is not assigned, you need to edit this widget to assign one

Slideshow

No images added
'':
fade
slide
Rating:

WEB DESIGN and WEB DEVELOPER :
Leontiuc Marius Sebastian -
coder 2012 - 2019

Flag Counter

Statistici Trafic